Alfred Schnittke

*1934 in Engels, UdSSR
†1998 in Hamburg
Repertoire
Biographie -
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie

Konzerte
Fermate